Τοποθέτησε πρόεδρο του ΟΒΙ τον 34 χρονο Δημήτρη Χρόνη, στενό του συνεργάτη και μέλος της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ. Βάπτισε μετά από οκτώ μήνες έμμισθης και αποκλειστικής απασχόλησης τη θέση του προέδρου προβλέποντας αμοιβή 3.750 ευρώ.

Έδωσε στον πρόεδρο αναδρομικά έξι μηνών, αν και δεν είχε σχεδόν πατήσει πόδι στον Οργανισμό.
Στις 30 Μάιου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Α/Φ 395) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη που συνυπογράφεται από τον υφυπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και με την οποία η θέση του προέδρου του ΟΒΙ κατέστη από άμιση έμμισθη και από μη αποκλειστικής απασχόλησης, έγινε αποκλειστικής απασχόλησης με απολαβές κοντά στις 4.000 ευρώ τον μήνα.

Αμοιβή χρυσάφι

Κατά τα άλλα όμως η απόφαση αναφέρει ως προς το δημοσιονομικό της σκέλος τα εξής: 

1) Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 48.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, για το τρέχον οικονομικό έτος 2020 και ετήσια δαπάνη ύψους 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, για καθένα από τα επόμενα έτη 2021 και 2022.

2) Θα προκληθεί επιπλέον της ανωτέρω δαπάνης, ετήσια δαπάνη, η οποία θα ανέλθει κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 17.280 ευρώ ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΔΣ.

3) Η μηνιαία μικτή αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ θα ανέρχεται στο ποσό των 3.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και σε αυτή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού για πλήρη απασχόληση στη διοίκηση του νομικού προσώπου…