Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020) σχετικά με τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και 26 Ιουλίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές.

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. (ΚΑΔ 88.10.10)

β) Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους. (ΚΑΔ 88.10.11)

γ) Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες. (ΚΑΔ 88.10.13)

δ) Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες. (ΚΑΔ 88.10.14)

ε) Υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων. (ΚΑΔ 8810)

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.